E-SINAV NEDİR?

GENEL BİLGİLER

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır.

Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kursiyerler, kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu il/ilçedeki e-Sınav merkezlerinde sınava girecektir.

Özel MTSK Müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınav başvurusu yapar.

e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir.

Gerekli görüldüğü takdirde sınav randevusu değiştirme şartları Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur.

Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır.

Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile paylaşıldığından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir.

Fotoğrafların uygun şekilde sisteme yüklenmesinden ve hatalı yükleme sonucu oluşabilecek durumlardan, kursiyer ve kurs müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri eşit oranda sorumlu olacaklardır.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1”, “B” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

  • İlk Yardım
  • Trafik ve Çevre
  • Araç Tekniği
  • Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

Kursiyer; e-sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde, bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

 

E-SINAV BAŞVURUSU ÖDEME İŞLEMLERİ

Kursiyerler, 2022 yılında her sınav oturumu için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 130,00 (yüzotuz) TL e-sınav ücretini sınavın adını seçerek Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanallarından yatıracaklardır.

Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.

Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır.

e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri ile sisteme yüklenen fotoğrafları bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi tarafından sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasında; yabancı uyruklu kursiyer ile öğrenimini yurt dışında tamamladığını belgeleyen Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyer, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin, yabancı dil seçeneğinin sınav randevusundan en az 48 (kırk sekiz) saat önce Özel MTSK Modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan kursiyerlerin sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İşitme engelli kursiyerler, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin engel durumunun sınav randevusundan en az 48 (kırk sekiz) saat önce Özel MTSK Modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen kursiyerlerin sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.

 

E-SINAV UYGULAMASI

Kursiyerler, sınava gelirken; renkli, fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve ıslak imzalı sınav giriş belgesi ile;

  • Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/kimlik kartını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),
  • Yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini,

yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına (çipli kimlik kartı) sahip kursiyerlerin sınav giriş belgesinde çift imza ve çift mühür (kurs müdürlüğü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün) bulunma zorunluluğu yoktur.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu kursiyerler yalnızca kimlik belgesinde belirtilen ikamet ilinde sınava girebilir; ancak ikamet ili dışında farklı ilde sınava girecek kursiyerler İçişleri Bakanlığı birimlerince verilen geçici izin belgesi ile birlikte sınava alınır.

Bu maddede belirtilen geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında olmayan kursiyerler ile geçersiz kimlik belgesi ve/veya geçersiz sınav giriş belgesi ile sınava gelen kursiyerler sınava alınmayacaktır.

Kursiyerler sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Kursiyerler, sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.

Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kursiyer hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

Salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan kursiyer sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan kursiyer tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Salon görevlileri kursiyerleri sınav salonuna almadan önce kimlik kontrolünü yaparak kursiyerlere ait sınav giriş belgelerini toplamak, adayları salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre yerleştirmek ve adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermekle sorumludur.

Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz.

Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yer alan T.C. kimlik numarası adı, soyadı bilgilerinin ve fotoğrafın kendisine ait olduğunu kontrol eder. Bilgilerinde hata olması durumunda salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz. Kursiyer, sınava gireceği salonda kendisi dışında başka aday bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınav başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavı geçersiz sayılır.

“e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

 

WhatsApp
Hemen Ara