Sürücü Kursu Kayıt Belgeleri ve Yapılacak İşlemler

Gerekli Evraklar

• 4 Adet Biometrik Fotoğraf
• Kimlik ve Diploma Fotokopisi
• Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)

Sağlık Raporu

Yeni yasaya göre tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise A2- B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir. Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan İl’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

Eğitim

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler.

• İlkokul, sekiz yıllık temel eğitim diploması veya bitirme belgesi olanlar
• Lise mezunu veya öğrencisi olanlar
• Üniversite mezunu veya öğrencisi olanlar